6024 properties found.

96 Perch Lands Badulla - බදුල්ල, හාලිඇල පර්චස් 96ක ඉඩම්

land for sale in Hali Ela

බදුල්ල, හාලිඇල නගරයේ පර්චස් 96ක ඉඩම්, පර්චසයක් රුපියල් 425,000/- (ලක්ෂ 4.25) බැගින්, කොටස් වශයෙන් විකිණීමට ඇත (වැඩි විස්තර පහත දැක්වේ). 96 Perches Lands For Sale In Haliela, Badulla, Sri Lanka - Rs. 425,000/- (USD 2,200) Per Perch - Purchasable As Smaller Blocks/Parcels of Land - (More Details Given Below) පුද්ගලික විකුණුම්කරුවෙකු විසින් ප්‍රචාරය කරන ලදි (දේපල වෙළඳාම් ආයතනයක් නොවේ). Advertised By A Private Seller (Not A Real Estate Agency). නේවාසික හෝ වාණිජ සංවර්ධනය සඳහා සුදූසු මනරම් පරිසරයක පිහිටි ඉඩම්. මුළු භූමි ප්‍රමාණය: පර්චස් 96යි ✅ මිල: පර්චසයක් රුපියල් 425,000/- (ලක්ෂ 4.25) බැගින් ඉඩම් බැලීමෙන් පසු මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක. ✅ අනුමතවු මිනින්දෝරු සැලැස්මක් ඇත. ✅ නිරවුල් පිරිසුදු ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු ඇත. ✅ වසර 50කට අධික පැවරුම් ඉතිහාසය. ✅ විදුලිය හා ජල සම්බන්ධතා පහසුවෙන් ඉල්ලුම් කළ හැක (යාබදව පිහිටිි ඉඩම් විදුලිබල ජාලය සහ ජල නල මාර්ගයට සම්බන්ධවි තිබේ). ✅ අඩි 12ක මාර්ගයකින් පුද්ගලික මාර්ග ප්‍රවේශය ඇත. ✅ බදුල්ල / බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 250යි (මිනිත්තු 1ක ධාවකය / මිනිත්තු 3ක ඇවිදීම) ✅ හාලිඇල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මීටර් 350යි (මිනිත්තු 1ක ධාවකය / මිනිත්තු 4ක ඇවිදීම) ✅ බදුල්ල සිට කි.මී. 5යි (මිනිත්තු 12ක ධාවකය) ✅ දේශගුණය: නිවර්තන වැසි වනාන්තර / නිවර්තන සැවානා ✅ උෂ්ණත්වය: උපරිම: සෙල්සියස් 31° / ෆැරන්හයිට් 87.8° | අවම: සෙල්සියස් 11° / ෆැරන්හයිට් 51.8° Bare Lands in Hali-Ela, Badulla With A Scenic View, Ideal For Residential Or Commercial Development. Land Area: 96 Perches (Square Feet: 26,136) (Total Area: 96 Perches / 26,136 Square Feet / 0.6 Acres) - Purchasable as smaller parcels of land. ✅ Asking Price: LKR 425,000/- (USD 2,200) Per Perch Negotiable after the inspection of lands ✅ Approved Surveyed Property Plan - Yes ✅ Clean & Clear Land Title - Yes ✅ Transfer History Of Over 50 Years - Yes ✅ Electricity & Water Connections Can Be Readily Applied For From Local Authorities (all Neighboring Lands Are Connected To Electricity Grid And Main Water Supply Pipeline) - Yes ✅ Private Road Access From 12Ft Road - Yes ✅ 250m From Badulla / Bandarawela Main Road (1 Min Drive / 3 Mins Walk) ✅ 350m From Hali Ela Train Station (1 Min Drive / 4 Mins Walk) ✅ 5km From Badulla (12 Mins Drive) ✅ Climate: Tropical Rain-forest Climate / Tropical Savanna Climate ✅ Temperature: High: 31° Celsius / 87.8° Fahrenheit | Low: 11° Celsius / 51.8° Fahrenheit

96.0 Perches

කුන්ඩසාලේ ඉඩමක් විකිනීමට

land for sale in Kundasale

කුන්ඩසාලේ ඉඩමක් විකිනීමට නිවාස ඉදිකිර්‍ර්ම සදහා ඉතාම සුදුසු, වරාපිටිය, කුන්ඩසලේ (මිල්කො කිරි එකතු කිර්‍ර්මේ මධ්යස්ථානය ඉදිරිපිට) වටිනා ඉඩමක් කොටස් 5කින් සමන්විත * කොටස් අoක: 02 - පර්චසයක් ලක්ෂ 5.25 - පචස් 10ක් * කොටස් අoක:03 - පර්චසයක් ලක්ෂ 5.25 - පචස් 10ක් * කොටස් අoක:04 - පර්චසයක් ලක්ෂ 4.25 - පචස් 11.79ක් * කොටස් අoක:06 - පර්චසයක් ලක්ෂ 3.25 - පචස් 13.97ක් * කොටස් අoක:07 - පර්චසයක් ලක්ෂ 3.25 - පචස් 13.97ක් * මහනුවර - මයියන්ගන ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මිටර 700 * ප්‍රධාන බැංකු, සුපර් මාර්කට්, ආපනශාලා, වෛද්ය මධ්යස්ථාන, බාබර් සහ පහසුකම් ඇත *මහනුවර නගරයේ සිට කි.මි. 10යි *පැතලි ඉඩම් *ජලය, විදුලිය සහ අඩි 10 පාරක් සියළු බිම් කොටස් වලට වෙන්කර ඇත. (උප කොටස් සැලැස්ම කුන්ඩසාලේ පලාත් සභාවෙන් හා නගර සැලසුම් අධිකාරියෙන් අනුමත කර ඇත) *වගා කිරීමටද සුදුසු ඉඩමකි * නේවාසික, සන්සුන්, සාමකාමී, ආරක්ෂිත පරිසරයක් * මහනුවරට ආසන්නව සාමකාමී ජීවිතයක් සොයන පවුල් සඳහා වඩාත් සුදුසුය * විමසීම් සදහා : 0768735455, 0772047475

13.9 Perches
Agricultural

House for sale in Homagama

house for sale in Homagama

🏘️ හෝමාගම නගරයට ආසන්නයේ පිහිටි සුන්දර ගම්මානයක වටිනා නිවසක් 🏡 හයිලෙවල් පාරටම 2km 200m 🏡 මහරගම - මාවත්ගම බස් පාරට 100m , 128 බස් පාරට 400m 🏠 සේවකයන් සදහා නිදන කාමර 2 ක් සහ වැසිකිලිය 🏡 අඩි 15 පුළුල් මාර්ගය 🏡 හෝමාගම නගරයට 3km 🏡 පිටිපන නගරයට 2km 200m 🏡 හෝමාගම මහජන බැංකුව අසලට 2km 500m 🏠 bathrooms 2 ක් 🏡 අලංකාර ගේ මිදුල හා නිස්කලංක වටපිටාව 🏡සියලූ පහසුකම් අතේ දුරින්. 🏡පර්චස් 10. 6 ක ඉඩම 🏡නිදන කාමර 3 ක් 🏠ප්‍රධාන නිදන කාමරය A/C කර ඇත 🏡Cctv කැමරා සවි කර ඇත 🏡 කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුමට 5km 600m 🏡 පිරිසිදු ළිං ජලය 🏡 නල ජලය විදුලිය 🏡 සම්පූර්ණ නිවස ටයිල් කර ඇත 🏡 වාහන 3 ක් ගාල් කිරීම සඳහා පහසුකම් 🏠 හත රැස් හැඩයේ ඉඩමක් 🏡ආරක්ෂිත වටාපිටාව හා නිස්කලංක පරිසරය. 🏡නිරවුල් ඔප්පු සහතිකය, බැංකු ලෝන් ලබාගත හැකි සියළු පහසුකම් සහිතව විකිණීමට 💒මිල ලක්ෂ 137/= 🏡 Contact us :- Saman Pushpakumara 0775944444

10.6 Perches
3 Bedrooms
2 Bathrooms